viernes, 6 de febrero de 2009

Nadal tecnolóxico


Decidimos que no Nadal deste curso tiñamos que facer unha decoración tecnolóxica e aproveitando materiais de refugallo.A ver se vos gusta!

Vaia outono!

En outono celebramos Halloween,Samaín...
Contidos de 3º ciclo

Lembrade algunhas páxinas de internet interesantes para as distintas asignaturas e o que estamos a traballar:

Para as materias de 5º e 6º en xeral: - Páxina de Alberto Armada
Contidos educativos na páxina da Xunta

Matemáticas: - Contidos de terceiro ciclo no blog de Pilar
Representación gráfica de fraccións
Divisións de números decimais

Plástica: - Educación artística na páxina do Ministerio de Educación

Coñecemento do medio: - National Geographic for kids
Páxina do Ministerio de Educación y Ciencia
Xogo sobre a alimentación dos animais
As plantas
Animais vertebrados
Animais invertebrados
¿Coñeces o nome dos planetas e a súa situación?
Test sobre a Terra
A representación da terra
¿En qué parte do mundo estou?
As capas da atmosfera
Mapas flash interactivos

Lengua Castellana: Comprensión lectora
Ortografía
Diptongos e hiatos

Diptongos e hiatos 2
Los grados del adjetivo
Los posesivos
Prefijos y sufijos
El artículo
La B y la V
Test de acentuación
Uso de mayúsculas
¡Cuidado con la H!
Los signos de puntuación
Frases hechas
Palabras derivadas
Palabras derivadas 2

Lingua Galega: -Normativa do galego
O nome e as súas clases
Xénero e número
Formación do plural
Sinónimos
Manexo do dicionario
Contraccións
Test de corrección(ortografía)
B ou V
Uso do H

Ola 5º B!

Comenzamos un novo curso.

Curso novo,blog novo...Esto das novas tecnoloxías é fantástico.Ademáis de vernos e comunicarnos na clase hai outras maneiras de seguir estando en contacto en calquer momento. Non só entre nós senón co resto do mundo. Con esa vocación nace este blog.